19 ماهگی

من 1 سال و 7 ماهه شدم.یک پسرک شیطون...همچنان شیرین....کمی لجبازو یک دنده...

الان 8 تا دندون جلوی دهانم بالا و پایین دارم و یک کرسی هم سمت چپ دهنم دراومده.حالا نمیدونم باید اول کرسی درمی اومد یا دندونهای نیشم؟؟؟مامان یادش نمیاد که داداشم چجوری دندوناش دراومد!

بازی هام با داداشم بیشتر شده...شبها که باید داداشم بره بخوابه ما 2 تا بازیمون می گیره.هرچی مامان و بابا هم داد و بیداد کنن...تهدید کنن..دعوا کنن ما 2 تا با هم عشق میکنیم و از دستشون فرار می کنیم .حالا تازه اگر این وسط داداشم کوتاه بیاد و بره تو تختش من داد میزنم و اعتراض میکنم که "...داداشیییییییییییییی....پاشو......پاشوووو.. بازی....."

هرچی که داداشم بخوره منم باید بخورم...حالا مهم نیست که چی باشه.اصلا خوشمزه باشه یا نه...اگر داداشم دوست داره پس منم دوست دارم .این یک اصله.واسه ی همین بابا دیگه هرچی برای هیراد میخره یکدونه هم برای من میخرهچشمک

چند روز بعد از 19 ماهگی هم یک اتفاق بد افتاد .داشتم با اسباب بازیهای توی کشوم بازی میکردم که یکدفعه نمیدونم چی شد و محکم نشستم و گوشه ی کشو دقیقت خورد به گوشه ی لبه ی پلکم به ....یعنی وقتی خدا رحم میکنه واقعا رحم میکنه .شاید حتی یک سوم میلیمتر هم با داخل چشمم فاصله نداشت.خلاصه یک بریدگی روی پلکم گذاشت و فکر کنم یادگاری بمونهناراحت

یادم رفت بگم که واکسن 18 ماهگی رو هم آخر 19 ماهگی زدم.چون قبلش سرماخورده بودم برای همین عقب افتاد.یک روزی تب و درد پا داشتم و بعدش خوب شدم.

/ 0 نظر / 11 بازدید