من یازده ماهه شدم

من یازده ماهه شدم اما هنوز دستم رو نمیگیرم و بلند بشم.تنبلم نه؟فقط دوست دارم بشینم و دور خودم بچرخم و یا اگر سینه خیزم کنن دنده عقب حرکت کنم.

اما آواز میخونم اونم با ریتم که بیا و ببین...

وقتی بابا در خونه رو باز میکنه همین که صدای تق باز شدن در میاد با روروئک خودم و رو بهش می رسونم و میگم ...باباباباباباباباباباب...بعد هم دستهام رو باز میکنم که بغلم کنه و اگر توجه نکنه و خدای نکرده از کنارم رد بشه آنچنانی جیغی می زنم و گریه ای میکنم که همه خبردار بشن.

اما شیرینی شدم که حد نداره.فقط همه میخوان منو بخورن....یکی بگه مگه غذا ندارین بخورین که میاین سراغ من!

/ 1 نظر / 13 بازدید
مامان پوریا و آریا

ماشاالله به گل پسر خوردنی [ماچ] داری شبیه داداشی میشی ها [چشمک] بچه ها معمولا" یکباره بلند میشن .. عجله نکن مامانی با راه افتادنشون تازه بدو بدو هامون شروع میشه [لبخند]