آراد 13 ماهه

یکماه از یکسالگی من گذشت.روز به روز شیرین تر میشم....همش حرف میزنم اما فقط با صداهای کوتاه و اینقدر اونها رو باقیافه جدی و با مفهوم میگم که کسی دارم بهش اشاره میکنم اگر حرفم رو نفهمه خودش خجالت میکشه!!!

با داداشم رفتیم آتلیه و چند تا عکس گرفتیم.حاضر بشه اینجا میگذارم.

تازه دارم سعی میکنم 4 دست و پا برم....!!میدونم یک کمی دیره اما هنوز نمیتونم روی پای خودم وایستم.فقط دستم و میگیرم و بلند میشم و با دست گرفتن به جایی راه میرم.

هنوز هم غیر از اون 2 تا دندون دندون دیگه ای ندارم..

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
مامان پوریا و آریا

سلام عسل پسر [قلب] مطمئنم یک روز در همین نزدیکی ها به یک باره راه میری و مامانو غافلگیر میکنی.