2 هفته اول ماه دهم زندگی من

من توی 9 ماه و یک هفته گی بای بای کردن یاد گرفتم....

چند روز قبل از 9 ماه و نیمگی هم دست زدن یاد گرفتم.....

ممنون مامان جونم هم هستم که اینها رو به من یاد داد.توی اون 2 روزی که مامان جونم پیش من میاد معمولا آموزشهایی دارم که تحت نظر مامان جونم هست و اینها هم دستاوردهاش هستن..مژه

/ 2 نظر / 13 بازدید
مامان پوریا و آریا

آفرین به معلم و شاگرد باهوشش [گل]