10 روز اول زندگی

 از روز چهارم بود که مامانم احساس کرد رنگ من یک کمی زرد شده و با بابام در میون گذاشت.روز پنجم صبح من رو بردن بیمارستان لاله تا به دکتر نشونم بدن.از پاشنه پام تست گرفتن و عدد زردیم رو 11 اعلام کردن که دکتر گفت نیاز به بستری نیست ولی 24 تا 48 ساعت دیگه حتما دوباره بررسی کنین.

خلاصه 48 ساعت بعد یعنی روز ششم دوباره رفتن و اینبار تستم عدد 12.8 رو نشون داد دکتر گفت بدنم بیشتر نشون میده و لازمه که از رگم خون بگیرن.تست رگم 14.8 بود.دکتر گفت ما از 15 بستری میکنیم و این به شما بستگی داره.مامان و بابا هم تصمیم گرفتن که من رو بستری کنن.خلاصه 2 روز مهمون بیمارستان بودیم تا زردی من به 7  رسید و مرخصم کردن.

اما از داداشم بگم که وقتی روز اول دید مامان اینا بدون من اومدن حونه خیلی ناراحت شده بوده و حسابی گریه کرده که باید برین داداشم رو بیارین خونه.فرداش هم به زور همراه مامان و بابا اومد بیمارستان تا از حال من باخبر بشه.

قربون این داداش با معرفتم که 6 روزه اینقدر بهم وابسته شده.

/ 0 نظر / 11 بازدید