آراد 2 سال و 5 ماهه

مامان : آراد ما چجوری رفتیم کیش؟

آراد : اول رفتیم سوار اتوسبان (اتوبوس) شدیم بعد رفتیم سوار همی پاپا (هواپیما) شدیم.بعد همی پاپا رفت بالا ...رفت تو آسمون....بعد اومدش زمین ...بعد ما رفتیم کیش..

----------------------

آراد : مامان بیا اتاق بازی تنیم (کنیم)

مامان : آراد من خیلی کار دارم...خودت برو ..منم کارم تموم شد میام.

آراد : نه....بیا ...بیا بازی...یه کوچولو (با انگشتش هم یک کوچولو رو نشون میده)...بیا... اصن (اصلا) بیا گول (قول) بده یه کوچولو بازی کنیم ( برعکسه! به جای اینکه اون قول بده مامان باید قول بده!)

-------------------

آراد مشغول بازی با خودش :

آراد: من چه نازم...من چه خوشدلم(خوشگلم).....من چقد خوبم....پسر نازم.. عسیسم (عزیزم)....من چه نازم ....(و همینطور تا دقایقی این تعاریف ادامه دارد)

/ 0 نظر / 17 بازدید