آراد 16 ماهه

بله من 16 ماهه شدم....

من 10 قدمی رو در صورت تشویق راه میرم اما همچنان میترسم و خودم به تنهایی حاضر نیستم که راه برم و شده در حد یک سانت انگشت یک نفر باید توی دستم باشه تا بدو بدو کنم....

مامان و بابام به دکتر ارتوپد هم نشونم دادن و گفت فعلا نمی تونم نظری بدم.2 ماه دیگه صبر کنین بعد بیارین بررسی کنم:(

یک سرمای کوچولو هم خوردم که طبق پارسال داداشی از مدرسه به خونه آورده.

اما دامنه لغاتم که در 16 ماهگی :

دادا...دادیی = داداش                هیاد=هیراد           ماما....بابا

چیاغ=چراغ                            بییم=بریم             بیا.......آّب= هر نوع آشامیدنی

به به = هر نوع خوردنی              کش=کفش

بیبی=بیبی انیشتین              نای نای= هر نوع موسیقی

جیس = جیز                         بیش= بشین  بغ= بغلم کن

جویاب= جوراب                    اوشی= گوشی

مو = موز (البته به بستنی هم میگه مو...چون هردوشن رو خیلی دوست داره)

نو= نون

/ 1 نظر / 17 بازدید
مامان پوریا و آریا

آفرین آراد سخنگو [قلب]آریا دامنه لغاتش کمه اما با ایما و اشاره و اصوات حرفهاشو میفهمونه . انشاالله زودی بدو بدو کنی [ماچ]