15 ماهگی

من 15 ماهه شدم و خوب شیرینتر و شیرینتر و پر خطرتر....

اما می ترسم باورتون میشه اگر دستم رو ول کنن اولش مشکلی ندارم اما بعدش گریه میکنم که چرا دستم رو ول کردین.هنوز خودم به تنهایی راه نیفتادم و مامانم نگرانه.دکتر معاینه ام کرد و گفت مشکلی نیست .ببینیم کی تصمیم میگرم راه برم.

اولین سفر خارجیم رو هم امسال رفتم.البته مامان و بابای من اگر استانبول عروسی دعوت نبودن امکان نداشتم با من برن سفر اونوری.اما خوب دیگه پیش اومد و یک هفته ای رفتیم استانبول.در کل پسر خوبی بودم و حتی یک مواقعی کلسکه رو در اختیار داداشم بزرگ قرار میدادم تا توش استراحت کنه!!

فقط اونجا غذا خوردنم قاطی پاتی شده بود و خوب نتونستم غذا بخورم .

اما دامنه لغاتم که روز به روز داره زیادتر میشه:

دادا...دادیی = داداش                هیاد=هیراد           ماما....بابا

چیاغ=چراغ                            بییم=بریم             بیا.......آّب= هر نوع آشضامیدنی

به به = هر نوع خوردنی              کش=کفش

بیبی=بیبی انیشتین              نای نای= هر نوع موسیقی

جیس = جیز/ 0 نظر / 9 بازدید